İletişim : 0541 159 04 59 - 0216 594 10 90

Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi; bireyin kendi ile ilgili farkındalık kazanması, etkili alışkanlıklar geliştirmesi, sağlıklı ve üretken bir hayat yaşamasına yardımcı olmaya yönelik profesyonel yaklaşımlardır. Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi,Dinamik Psikoterapi, EMDR(Göz hareketleri duyarsızlaştırma yeniden işleme), Danışan-merkezli Psikoterapi, Elektik yaklaşım gibi farklı terapi yöntemleri vardır. Terapi; danışanın kendisinde bir değişiklik yapma isteğiyle başlayan  terapi sürecindeki terapist-danışan ilişkisine katılımıyla devam eden bir süreçtir. Psikoterapi de; danışan ve psikoterapist birlikte danışanın kendisi ilgili farkındalık kazanması, yaşam içindeki problemlerine etkili çözüm yolları geliştirmesi, sağlıklı ilişkiler geliştirmesi için birlikte çalışır. Terapiler bireysel uygulamaları yanında eşlerin birlikte katılımıyla çalışılan çift ve evlilik terapileri, aile bireylerinin katılımıyla sürdürülen aile terapileri uygulamaları da vardır.

Psikodinamik Psikoterapi

Bireyin kendisiyle, sorunlarıyla ve yaşantılarıyla ilgili farkındalık oluşturmasına yönelik terapi yöntemidir. Bireyin kendini tanıması, davranışlarını yorumlanması, yaşadığı sorunların incelenmesi, tutarlı ve gelişmiş kendilik algısı oluşturması psikodinamik psikoterapi sürecinin içeriğini oluşturur. Kişilikle ilgili problemler de ve insanlarla ilişkileriyle ilgili sorun yaşayan kişilerde oldukça etkili bir yöntemdir.

Bilişsel Davranışçı Terapi

Davranışçı terapide amaç kişinin öğrendiği yanlış ya da uyumsuz davranışlarınıortadan kaldırmak veya yerine uyumlu davranışla biçimleri oluşturmaktır. Bilişsel davranışçı terapilerde kişinin problemlerini veya uyumsuz davranışlarını etkileyen zihinsel işlevleri üzerinde çalışılır. Danışanın çarpıtılmış, işlevsel olmayan düşünce biçimlerinin değerlendirilip değiştirilmesi duygu ve davranışlarda değişime yol açar. Problem yaratan davranışa katkıda bulunan düşünce ve inanışlar çalışılır.

EMDR(Göz hareketleri ile Duyarsızlaştırma Yeniden İşleme)

EMDR bilgi işleme modeline dayalı bilişsel, davranışsal, psikodinamik yaklaşımların farklı yönlerini de içeren sekizsekiz aşamalı bir yaklaşımdır. Geçmişte yaşanan travmalar, kişiyi olumsuz etkileyen yaşantılar işlenmeden, bireyin uyumunu bozucu, işlevsel olmayan şekilde depolanır. Bu olumsuz işlenmemiş deneyimler kişinin kendisi ve yaşamıyla ilgili olumsuz inanç ve duygulara neden olur. EMDR terapisinde deneyimler sonucunda oluşan ve danışan için rahatsız edici olan düşünce, duygu ve fiziksel duyumlar göz hareketleri veya kulağa verilen sesle yeniden işlenerek duyarsızlaştırma ve farkındalık sağlanır. EMDR kişinin yaşamında kabullenmekte zorlandığı deprem, tecavüz, aşağılanma, şiddete maruz kalma gibi sınırları zorlayan, ani beklenmedik şekilde gelişen travmalarda oldukça etkili bir yöntemdir.  Travmalar dışında da panik bozukluk, performans kaygısı, sosyal fobilerin terapisinde de kullanılmaktadır.

 

Profesyonel Destek Al

Terapi konusunda profesyonel destek almak ve ücretlerimizi öğrenmek için formu doldurun...

    Adınız, Soyadınız

    E-Mail Adresiniz

    Telefonunuz

    Mesajınız